Visitar Entrimo

School Escola Unitaria Playground Área Recreativa
Palloza Palloza Hotel Aloxamento
Restaurant Hostelería Dolmen Dolmen
Hole Pozo Granary Hórreos
Mill Muiño Services Servizos
Chapel Capela ou Relixioso Laundry Lavadoiro
Stone Formacións xeológicas naturais Reservoir Xacemento prehistórico