Visitar Entrimo

Granary Hórreos Laundry Lavadoiro
Services Servizos Palloza Palloza
Mill Muiño Dolmen Dolmen
Hole Pozo Reservoir Xacemento prehistórico
Stone Formacións xeológicas naturais School Escola Unitaria
Chapel Capela ou Relixioso Playground Área Recreativa
Hotel Aloxamento Restaurant Hostelería