Visitar Entrimo

Stone Formacións xeológicas naturais Playground Área Recreativa
Hotel Aloxamento Hole Pozo
Mill Muiño Granary Hórreos
Palloza Palloza Dolmen Dolmen
Reservoir Xacemento prehistórico Services Servizos
Chapel Capela ou Relixioso Laundry Lavadoiro
Restaurant Hostelería School Escola Unitaria