Vivir en entrimo

Entrimo é un concello rural da montaña ourensá, estando situado na comarca da Baixa Limia. Conta cunha superficie de 84,53 km2, ou o que é o mesmo 8.453 hectáreas, cunha altitude media de 511 m sobre o nivel do mar.

Entrimo está dividido en 5 parroquias, A Illa (San Lourenzo) , A Pereira (San Facundo) Entrimo (Santa María a Real) , Galez (San Fiz) , e Venceáns (San Tomé). Conta con 16 entidades de poboación, dispersión que complica a prestación dos servizos, problema común ao conxunto do rural galego, pero que se agrava en localizacións periféricas como a nosa.

Entrimo acadou o máximo da súa poboación alá pola década dos 40, cun censo máximo de 3.778 habitantes que na actualidade reducíronse até 1.370. A razón foi a forte emigración cara á capital, o resto de España e países estranxeiros, ben europeos, ben os países irmáns de Hispanoamérica.

Na actualidade a nosa poboación está moi envellecida, e presenta unha pirámide investida, con preponderancia dos grupos de idade máis avanzados.

Todo iso supón unha situación socioeconómica que se precisa reverter, até alcanzar a sustentabilidade demográfica. O reto que temos exposto en Entrimo pasa por conseguir unha contorna con posibilidades de futuro, onde as persoas e as familias atopen oportunidades de emprego e calidade de vida, que lles permita apostar por desenvolver entre nós o seu proxecto vital.

Por todo iso a Reserva da Biosfera,o Parque Natural, e a Rede Natura 2000 son oportunidades que temos que saber pór en valor para xerar desenvolvemento rural, rendas, emprego e calidade de vida. Todo iso xunto a servizos de calidade para os cidadáns. Moito queda por facer, pero é tamén moito o avanzado nos últimos anos, gozando agora dun grupo escolar para os nenos do municipio, centro de saúde e residencia da terceira idade. Igualmente estase apostando por recuperar o patrimonio arquitectónico, coa restauración de vivendas tradicionais. Estamos a afrontar tamén o reto de conseguir o despregamento da banda ancha de internet, de forma que os nosos residentes e visitantes poidan estar conectados coa rede global de internet, e recibir formación, servizos dixitais, e posibilidades de lecer e como non, tamén de negocio e teletraballo.

Os aproveitamentos forestais e a agricultura e a transformación dos nosos recursos endóxenos, son os alicerces fundamentais da nosa economía local, xunto a un cada vez máis importante turismo rural e da natureza.

A agricultura e a gandaría están fortemente condicionadas polas fortes pendentes e en moitos lugares pola escaseza do chan. Con todo iso, gandaría e xestión forestal sustentable son as actividades con maior incidencia territorial, indispensables para a xestión do medio natural entrimeño, sendo calquera ameaza para o seu desenvolvemento e continuidade, igualmente unha ameaza para o futuro da sustentabilidade do medio ambiente e a conservación dos valores da propia Rede Natura 2000, xa que conforman a paisaxe variada e complexo que sustentan e manteñen os hábitats que xustifican a declaración de ZEPA e Lugar de Interese Comunitario. Por todo iso todos os avances para a súa consolidación, viabilidade e mellora, son tamén prioridades de calquera política ambiental que pretenda preservar os nosos valores naturais para o futuro.

A produción de carne, leite e derivados lácteos como os queixos diferenciados, de gran calidade, sabor e personalidade, forman parte do armazón produtivo sustentable que o medio natural precisa para a súa conservación.

Os pastos e terras de labor non só son o hábitat de numerosas especies de flora e fauna, cinexética ou salvaxe, senón que tamén son a devasa natural que impide a existencia e propagación de grandes incendios forestais, e igualmente impiden que o lume ameace directamente aos núcleos de poboación, sabiamente protexidos desde tempos inmemoriais, polo cinto verde de terras de labor e pastos que os circundan e que rompen a continuidade do combustible forestal até as casas.

A xestión forestal dos montes de Entrimo, de Utilidade Pública do Concello, e os das 6 Comunidades de Montes Veciñais en Man Común, que suman 3446 ha, están a ser xestionados de forma sustentable, de acordo a Proxectos de Ordenación Forestal ou Plans Técnicos de Xestión que son supervisados e aprobados polo órgano forestal da Comunidade Autónoma, sempre tras recibir o visto e prace da autoridade ambiental e do órgano reitor do Parque Natural. No entanto, o maior obstáculo presente para a materialización da xestión forestal sustentable en Entrimo, do mesmo xeito que no resto de Galicia, son os incendios forestais.

O turismo rural e de natureza, xunto ao sector primario, está sen dúbida a ser chamado como un dos motores da actividade económica e da sustentabilidade social da comarca, xerando posibilidades de emprego rural de calidade.

Vivir en Entrimo é en definitiva, unha aposta por unha forma de vida sempre ligada á xestión sustentable dos recursos endóxenos locais, nunha contorna rural, no que a natureza, medioambiente e espazos naturais protexidos, enténdense como posibilidades e retos constantes para pór en valor e xerar oportunidades de rendas e empregos de calidade.

Vivir En Entrimo 1 Vivir En Entrimo 2 Vivir En Entrimo 3