Espazos protexidos > Reserva da Biosfera

A zona núcleo de Entrimo correspóndese coa zona de reserva integral e a zona de protección especial establecidas no Plan de Ordenación dos Recursos Naturais, PORN do Parque Natural dá Baixa Limia-Serra do Xurés.

Son as zonas máis fráxiles, que maior nivel de protección demandan, e onde as actividades e aproveitamentos están máis restrinxidos.