Natureza > Fauna Salvaxe

Fauna Salvaje3

Entre os macroinvertebrados de interese, debido á súa inclusión en listaxes e disposicións legais de protección e de ameaza, presentes na área da Reserva da Biosfera, están documentados un total de 8 taxones.

Da familia das bolboretas ou lepidópteros, Euphydryas aurinia, e Callimorpha cuadripunctata, da familia do escaravello ,ou coleópteros “a vacaloura” Lucanus cervus e Cerambyx porco e os odonatos Macromia splendens, Coenagrion mercuriale e Oxygastra curtisii así como entre os moluscos, a babosa Geomalacus maculosus.