Natureza > Flora

Nas zonas máis baixas de clima suave, como excepción á norma xeral da provincia de Ourense, é posible atopar eucaliptos, xeralmente mesturados con piñeiros e outras frondosas.

Normalmente nos pequenos terreos particulares, próximos aos núcleos habitados, que antes foron terreos agrarios, pero que perderon esa función co despoboamento rural.